Ciąża i dziecko NAJNOWSZE

500+ w bonie?

500+

Świadczenie 500+ pobierane jest przez miliony. Od momentu wprowadzenia, program Rodzina 500 plus zyskał duże zainteresowanie Polaków. Jednak nie wszyscy otrzymali świadczenie w formie pieniężnej. Skąd pomysł na 500+ w bonie?

Pomoc w formie 500+

Program Rodzina 500 plus został wprowadzony 1 kwietnia 2016 roku. Już sam pomysł wywołał falę komentarzy. Dyskutowano w mediach i na arenie politycznej, czy rzeczywiście jest to dobre rozwiązanie na wyrównanie szans dzieci i polepszenie życia wielu Polaków. Program 500+ zyskał rzesze zwolenników, co zresztą mówi ilość złożonych wniosków i przyznanych świadczeń. Każda rodzina posiadająca jedno i więcej dzieci mogła złożyć wniosek na okres zasiłkowy, zaczynający się w październiku. Wtedy wnioskodawcy otrzymali pierwsze wypłaty, czyli po 500 zł miesięcznie na jedno dziecko. Oczywiście nie obyło się bez zarzutów, co do progów finansowych czy wyłudzeń. Pomoc finansowa w takiej formie okazała się trafnym pomysłem, dzięki któremu wiele dzieci dostała szansę na lepszą przyszłość.

Bony zamiast pieniędzy

W początkowym okresie zasiłkowym, wszystkie rodziny, których wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie, otrzymywały świadczenie w formie pieniężnej, czy to przelewem, czy w gotówce. Po kilku miesiącach, do Ośrodków Pomocy Społecznej zaczęły napływać donosy, dotyczące nieodpowiedniego wykorzystania środków pomocy finansowej z programu 500+. Dotyczyły one zakupu alkoholu czy innych używek. W związku z takimi skargami, ośrodki zaczęły weryfikować poszczególne rodziny. Zgodnie z założeniami programu,mogą one dokonywać takiej kontroli rodzin. W przypadkach, gdy rzeczywiście stwierdzono takie zachowanie, zaczęto przyznawać świadczenie w formie bonów. Za takowy bon można kupić wszystko, oprócz używek. Pomysłodawcom projektu chodzi o wyrównywanie szans, a nie marnowanie pieniędzy, przeznaczonych dla dzieci. Minister Rodziny i Pracy zaznacza jednak, że takich rodzin, które otrzymywały bon było niewiele, porównując to w skali całego programu. W czerwcu br. takowych świadczeń przekazano zaledwie 1792, a wszystkich pobierających było 3,9 mln.

Nowy okres zasiłkowy

Wszyscy, którzy chcą kontynuować program 500 plus, lub mają zamiar po raz pierwszy złożyć wniosek, mogą dokonywać tego już od 1 sierpnia. Wnioski można składać w wielu placówkach, urzędach, bankach czy na poczcie. Istnieje także opcja elektroniczna, która jest ułatwieniem dla rodziców. Wnioskujący, którzy złożą dokumenty w terminie, mogą liczyć na pieniądze w październiku. Ministerstwo przypomina, że rodziny, które dotychczas otrzymywały świadczenie, muszą ponownie złożyć wnioski. Świadczenie w wysokości 500 zł jest wypłacane regularnie co miesiąc, przez cały okres zasiłkowy.

Okazuje się, że bony to pomysł w walce z nieodpowiednim wykorzystaniem pieniędzy z programu 500 plus. Ministerstwo zapowiedziało, że w nadchodzącym okresie zasiłkowym będzie bardziej czujnie przyglądało się wnioskującym i pobierającym, by wyeliminować wszelkie oszustwa z nim związane.

Katarzyna Antos