MojeAlergie.pl - serwis dla alergików

Menu

Zaburzenia, które prowadzą do AZS


Rodzaje wykwitów pokrzywkowych

Wyróżniamy kilka rodzajów zaburzeń, które przyczyniają się do wystąpienia atopowego zapalenia skóry. Znajomość mechanizmu, który wywołuje chorobę, pozwala nad nią zapanować.

Mechanizm IgE-zależny

Szacuje się, iż mechanizm IgE-zależny odpowiada za 23-25% przypadków AZS. Warto jednak podkreślić, iż niewielu pacjentów zmaga się z „czystym” atopowym zapaleniem skóry. Zazwyczaj mechanizmowi IgE-zależnemu towarzyszą inne zaburzenia. Z przeprowadzonych badań wynika, iż większość pacjentów boryka się z mieszanym typem immunologicznym. Oznacza to, iż działają u nich różne mechanizmy:

  • IgE-zależne
  • nie-IgE-zależne
  • alergiczne
  • niealergiczne.

Mechanizmy powstawania AZSW sytuacji, gdy choroba ma mieszane podłoże immunologiczne, testy punktowe okazują się niewystarczające. Na ich podstawie nie można jednoznacznie określić przyczyny przypadłości.

Alergia komórkowa

W przypadku AZS, będącego następstwem alergii komórkowej, mamy do czynienia z nieprawidłowym funkcjonowaniem limfocytów. Ogromną rolę w rozwoju atopowego zapalenia skóry odgrywają limfocyty Th1, które wraz z makrofagami, komórkami Langerhansa wchodzą w skład nacieku zapalnego w skórze. Za AZS, które ma podłoże alergii komórkowej, odpowiadają alergeny, które dostają się do organizmu drogą pokarmową, wziewną lub w wyniku bezpośredniego kontaktu. Przyczynę choroby można określić, wykonując atopowetesty płatkowe lub klasyczne chemiczne testy płatkowe.

Strony: 1 2

Leave a Reply

Be the First to Comment!